Treniņbraucieni atcelti trases nepieejamības dēļ konkrētajā datumā!