Braucēju apļu laiki pēc klasēm:

Street: https://manoevents.lv/wp-content/uploads/2020/07/Dalibnieki-STREET-laptimes2.07.html

Race: https://manoevents.lv/wp-content/uploads/2020/07/Dalibnieki-RACE-laptimes2.07.html